Ah! Que pensaves que Aigües de l’Horta és una empresa municipal? No!

I es que les empreses privades que gestionen l’aigua s’esforcen molt per semblar que no ho són… qui voldria que l’aigua amb la que cuina, es dutxa i de la que beu la gestionara una empresa?

Aigües de l’Horta és una empresa mixta on el 51% és part de l’Ajuntament i el 49% de Hidraqua (Grup Suez). L’ajuntament posa la xarxa d’abastiment, la depuradora i a 85.000 clients (osiga, veïns i veïnes) com si fora un pack. Hidraqua gestiona el servei amb criteris empresarials i al final de l’any, com a bons amics, l’Ajuntament i l’empresa es divideixen els beneficis.

Imagineu que sou una empresa que gestiona aigua, que contra més aigua es gasta, més diners cobra.

Imagineu que la empresa a la que li compreu la llum, es vostra. Que la empresa a la que li compreu les tuberies, es vostra. Que la empresa que atén les telefonades dels clients es vostra… que voldríeu? Doncs que es gaste aigua, que es canvien moltes tuberies (siga més o menys necessari) i que es gaste molta llum.

Així, actualment, la meitat del benefici obtés cada any repercuteix en forma de benefici empresarial en una de les empreses més grans del planeta, la segona que més factura del món per la gestió de l’aigua.

Per a Compromís aquest model està obsolet en un moment en el que la gestió de l’aigua deuria ocupar la primera pàgina dels programes electorals. Hem de preparar-nos per estar a l’altura dels nous temps, per afrontar els reptes d’un futur on l’aigua serà un bé escàs no com si fora un negoci sinó com un bé fonamental per a la vida.